9:20 pm - Cuma Ağustos 29, 2014

Emniyet Genel Müdürlüğü 342 Personel Alacak

Emniyet Personel Alımı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına personel alımı yapılacaktır.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK

2012 – 2. DÖNEM KADROLU PERSONEL İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına EK’ de belirtilen statüde personel alımı yapılacaktır. Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK’de belirtilmiştir.
b)Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c)Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

ç)Adaylardan başvuru esnasında başvuruda bulunacağı unvana ayrılan pozisyon sayısı kadar atanmak istediği yer tercihi sırası alınacaktır. İşlemlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla, tercihlerin başvuru merkezine gelmeden önce kararlaştırılıp başvuruda bulunulması faydalı olacaktır.

d)İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır.

e) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2012 yılında yapılan KPSS puanı esas alınacaktır. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki aşağıdaki şartları taşımak,

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 26 Kasım 2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (27 Kasım 1976 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar),

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

b) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

c)Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,(Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d) Merkezi sınavdan(KPSS 2012) ilanda belirtilen asgari puanı almış olmak,

e)Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar, tercih yapmak istedikleri kadro ve pozisyonları belirledikten sonra, yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (fotokopisi onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir.)

ç)KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğiile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 20 Kasım 2012 – 26 Kasım 2012tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar birden fazla unvana müracaat edemeyeceklerdir. Bu nedenle; birden fazla il sınav merkezine başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava her unvan ve branş için 2012 yılı KPSS puanına göre ayrı ayrı yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a)Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav(KPSS 2012) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b)Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya ve adayların başvuru esnasındaki tercihlerine göre atanmaya hak kazandığı il belirlenecektir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

İLAN OLUNUR.

Gelen Arama Terimleri:

 • egm personel al?m?
 • emniyet genel mdrl
 • emniyet genel müdürlüğü bekçi alımı
 • emniyet mdrl
 • emniyet personel alımı
Filed in: Güncel, Personel Alımları

25 Responses to “Emniyet Genel Müdürlüğü 342 Personel Alacak”

 1. atila
  2012/11/15 at 11:44 #

  KPSS GİRDİM VE BU MEMURLUK BAŞVURUMUN DİKKATE ALINMASINI RİCA EDİYORUM.ACİLEN İŞE İHTİYACIM VARDIR.

 2. fatihh
  2012/11/15 at 18:55 #

  KPSS SINAVINA GİRDİM SÖZLEŞMELİ DE OLSA ACİLEN İŞE İHİTYACIM VAR NE OLUR YARDIMCI OLUN

 3. emine sevim demirel
  2012/11/17 at 13:06 #

  AÇIK LİSE BİTİRMEK ÜZEREYİM KPSS DEN 73 PUANIM VAR BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM? İŞE İHTİYACIM VAR .

 4. neslihan teoman
  2012/11/19 at 17:31 #

  lise mezunuyum. 2010 kpss ye girdim başvuru yapma şansım var mı?

 5. özkan fidan
  2012/11/19 at 20:26 #

  başvuruyu nereden yapıyoruz acilen cevap yazabilir mi bunu okuyan birisi lütfen

  • hakan
   2012/11/25 at 13:31 #

   başvuru ulustaki ankamall in yanında emniyet genel müdürlüğü var ordan yapılıyo…

 6. ismail duman
  2012/11/21 at 14:35 #

  arkadaşlar bu emniyet alımı olacak başvuruları nasıl yapılıyor bilen varsa söylesin

 7. MEHMET ÖZDOĞAN
  2012/11/23 at 13:44 #

  Ben mehmet kodronuzda yer almak istym.

 8. resul
  2012/11/23 at 15:22 #

  merhaba ben resul ben acık liseyi okuyorum devlet işnde calışmak istiyorum sizden rıcam sizinlşe calışmak istiyorum sayllıma resul avcı tel 0541857 35 57

 9. fatma doganyigit
  2012/11/23 at 23:27 #

  bensefiyeli düzenli bir iş deçalışmak istiyorum

 10. gülhan çakır
  2012/11/24 at 13:18 #

  ARANIZA BENİDE KABÜL EDERSENİZ ÇOK SEVİNİRİM

 11. ümit ÇARKIT
  2012/11/24 at 22:56 #

  kadrolara nasıl VE NEREDEN bakacagız

 12. oznur
  2012/11/24 at 23:01 #

  Arkadaşlar şartları okursanız sorularınızın cevabını alırsınız 2012 kpss sınavı için geçerli başvuru il emniyet müdürlüğüne yapılıyor

 13. oznur
  2012/11/24 at 23:03 #

  EMİNE PUANIN 73 MÜŞ İİ PUAN HEMEN BAŞVURUNU YAP BEN 63 ALDIM

 14. 2012/11/25 at 16:22 #

  sizlerden cvb bekliyomm kolay gelsinn

 15. 2012/11/25 at 16:23 #

  lütfenn cvb bekliyomm

 16. altay
  2012/11/29 at 14:55 #

  arkadaşlar herhalde yanlış anlaşılma oldu burda sadece ılanı var yukardakı yazıyı ıyı okuyun lutfen nereye basvuru yapılcagı yukarda yazıyor burda cvp vermezler sıze burası sadece iletim yerıdır okadar yukarıyı ıyı okuyup basvuru yapılcak yere gıdınız bence hemen

 17. ALTAY
  2012/11/29 at 14:57 #

  ç)KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğiile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.
  Başvurular 20 Kasım 2012 – 26 Kasım 2012tarihleri arasında yapılacaktır.

  malesef zaman gecmıs….

 18. hakan
  2012/12/05 at 00:44 #

  kucukköy endustiri meslek lsesı mezunuyum kpss sınavına gırdım iş arıyorum munakata cağırmak istıyorum gereğinin yapılmasını arz ederım

 19. hakan
  2012/12/05 at 00:46 #

  kpss sınavına gırdım munakata cağırılmayı arz ederım. lise mezunuyum

 20. GAMZE
  2012/12/07 at 16:38 #

  KPSSP93 PUANIM 74.,öNLİSANS MUHASEBE MEZUNUYUM.AçIKöĞRETİM İŞLETME 4.SINIFTAYIM.çALIŞMAK İSTİYORUM.

 21. 2012/12/11 at 18:54 #

  KPSS 72 PUAN ALDIM.HEM DÜZ LİSE HEMDE AÇIK MESLEKİ LİSE ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ/DALLARI MEZUNUYUM.SOSYAL HİZMETLER 1. SINIF ÖĞRENCİSİYİM.DÜZGÜN BİR İŞ ARIYORUM.

 22. fatma
  2012/12/13 at 23:05 #

  KPSS PUANI EN AZ KAÇ OLMALI

 23. hacı
  2013/01/24 at 11:17 #

  önlisans mezunuyum elektrik teknikeriyim kpss 65 puan aldım çalımak istiyorum

 24. MEHMET DEMİRKOM
  2013/04/01 at 20:23 #

  ADIM : MEHMET DEMİRKOL KDZ EREĞLİDE İKAMETGAH EDİYORUM YAŞIM 25 ASKERLİĞİMİ SİİRT3.KOMANDO TUGAYINDA KOMANDO OLARAK YAPTIM 0536 488 66 70

Leave a Reply