12:07 pm - Salı Eylül 2, 2014

Danıştay zabıt katipliği alımı 2013

Başkanlığımızda görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12 nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli 16 Zabıt Katibi kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular, 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup, 14/12/2012 Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,
b-) 31/12/2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1977 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilecektir.)
c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR
a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu,
meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden
mezun olmak,
b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun
olmak,
c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son
başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,
ç-) Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders
kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve
noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az
doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az
doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

2. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi/ulaştırılması zorunludur.
a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden
http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf
yapıştırılarak imzalanacaktır.)
b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No’lu)
c-) 2012 KPSS sonuç belgesi (KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 türü puanları içeren
bilgisayar çıktısı),
d-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
e-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi.

3. BAŞVURU TARİHİ, SÜRESİ, ŞEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR
a-) Başvuru 06/12/2012 Perşembe günü saat 08:30 da başlayacak olup 14/12/2012
Cuma günü saat 17:30 da sona erecektir.
b-) Adaylar, Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr
temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve
fotoğraflı olarak (fotoğrafsız ve imzasız başvurular kabul edilmeyecektir.) yukarıda
sayılan belgelerle birlikte; şahsen başvurabileceği gibi, yukarıda belirtilen belgeleri APS,
iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir Yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine
ulaştırmak suretiyle de başvuru yapabileceklerdir. Posta veya kargo ile yapılacak
başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza ulaşması
gerekmekte olup, bu tarihten sonra Başkanlığımıza ulaşacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
c-) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları
ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. 4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME
a-) Uygulama sınavı;
Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün ve saatte sınava alınacağı
http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Yapılacak uygulama sınavında, meslek liselerinde okutulan daktilografi ders
kitabından veya sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve
noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az
doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az
doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)
b-) Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün ve saatte
yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.
c-) Nihai başarı listesi;
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve
Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav
puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak
sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın
bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ç-) Atanma;
1 Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman
yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen
adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan
atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca
idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine
başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek
adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Başvuru formunu doldurmadan önce mutlaka okuyunuz !
AÇIKLAMALAR
Başvuru Formunu doldurmadan önce İlan metnini dikkatlice okuyup, kendinizle ilgili
alanları eksiksiz olarak doldurunuz.
1-) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İşaretli alanları doldurmayanların müracaatları
dikkate alınmayacaktır.
2-) Form, başvuru talebinde bulunanın el yazısı ile okunaklı biçimde, seçme kutuları (X)
koymak suretiyle doldurulacaktır.
3-) Bütün sorular tam, açık ve doğru olarak cevaplandırılacaktır.
4-) Adaylar Başvuru Formunda belirtilen klavye türünden uygulama sınavına alınacak olup
sonradan klavye türünün değiştirilmesi mümkün olmayacaktır.
5-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylar kazanmış dahi olsalar göreve
başlatılmayacak olup, göreve başlatılanların atamaları iptal edilerek haklarında genel
hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

zabit_katibi_basvuru_formu

Gelen Arama Terimleri:

 • danıştay personel alımı
 • devletmemurluğu com
 • danıştay zabıt katibi alımı 2012
 • danıştay zabıt katibi alımı
 • zabıt katipliği
Filed in: Güncel, Personel Alımları

4 Responses to “Danıştay zabıt katipliği alımı 2013”

 1. hakan
  2012/12/05 at 01:01 #

  KPSS SINAVINA GIRDIM İŞ ARIYORUM BASVURUYA BENİDE ALIN TEŞEKKÜRLER

 2. Mikail
  2012/12/05 at 13:02 #

  ARKADAŞLAR ALINACAK YERLER NERELER BULAMADIM BİR TÜRLÜ…

 3. seyyid
  2012/12/06 at 17:11 #

  bu atamaların hangi ilde oldukları ne zaman açıklanıyor.

 4. 2012/12/10 at 20:23 #

  sınav başvurusu danıştaya yapiliyo ayrıca sadece danıştay başkanlına alım yarılıyor o yüzden farkli ıl göremezsiniz ve buradan benide kabul edin demekle olmuyor bu işler evrak göndermelisiniz danıştaya

Leave a Reply